Wij hebben een sterk vertrouwen in de kwaliteit van ons werk en ons product. Daarom zijn wij in staat om u het volgende te bieden:

Fixed Price
Budgetoverschrijdingen behoren tot de verleden tijd. We maken de applicaties af binnen de overeengekomen prijs.

No Cure No Pay
Als u ontevreden bent over het eindproduct, dan hoeft u niet te betalen voor de applicatie. De applicatie wordt teruggenomen en de gemaakte kosten worden niet in rekening gebracht.

Gratis eerste Advies & Ontwerp
Om te weten wat een applicatie of app gaat kosten, moet hiervoor een onderzoek worden gedaan naar wat de functies zullen zijn van de applicatie en de app, hoe deze zal functioneren in een organisatie en hoe ze moeten worden uitgerold. Dit onderzoek kost geld, maar is nodig om de kosten in beeld te brengen. AMRIT Applications investeert in dit onderzoek voor eigen rekening en risico. Het onderzoek resulteert in een beschrijving van de functies van de applicatie en app en een raming van de kosten. De kosten van het onderzoek door AMRIT Applications zijn dan meegenomen in de kostencalculatie. Als u besluit om de applicatie toch niet te laten bouwen, dan hoeft u de kosten van het onderzoek niet te betalen. Als de applicatie wordt gebouwd, dan worden de kosten meegenomen in de bouw.

Goedkoop onderhoud
De applicaties die we bouwen zijn zo stabiel dat we een onderhoudsovereenkomst aanbieden op basis van 0-uren. U betaalt niet een percentage van de aanschaf, zoals vaak gebeurt, maar voor de uren die daadwerkelijk besteed worden aan onderhoud. De applicaties zijn zo stabiel, dat het onderhoud minimaal is.

Geïnteresseerd? Neem snel contact op met ons via deze link.