Wij zetten onze techniek en middelen in om te investeren in uw idee:

Heeft u een bedrijf en een idee voor een web-applicatie of mobiele app, maar niet de middelen om deze te laten bouwen, dan kunt u bij ons terecht. U heeft een idee en organisatie om dat idee uit te voeren. Wij hebben de techniek en de middelen om te investeren in die techniek. Dat kan de basis voor een gezamenlijk project waarbij beide partijen met hun eigen middelen investeren in de creatie van nieuwe producten of diensten die gezamenlijk worden geëxploiteerd. Om een succesvolle joint venture te realiseren is het nodig dat een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd tussen de beide partijen die willen investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Een eerste persoonlijke kennismaking is daarom van groot belang. Heeft u een goed idee en zoekt u naar een ICT partij om die te helpen realiseren, neem dan contact op met ons via deze link.