Hoe gaan we te werk? Wij ontwikkelen uw web applicatie en/of mobile apps in de volgende 5 stappen:

Stap 1: Analyse & Advies Ontwerp (Gratis*)
Eerst brengen wij samen met u uw wensen en eisen in kaart. Uw ideeën vertalen we vervolgens in een Functioneel Ontwerp. Hierin is gedetailleerd beschreven wat de applicatie gaat doen. Ook worden voorbeeldschermen gemaakt (mock-ups) zodat u een idee krijgt van hoe de applicatie er in werkelijkheid uit gaat zien. * Als u in de volgende fase besluit om te stoppen, dan zijn de investeringen voor rekening van ons. Als u besluit om de applicatie te laten bouwen, dan worden de kosten opgenomen in de begroting voor de bouw van de applicatie.

Stap 2: Offerte
In deze fase wordt een calculatie gemaakt van de kosten voor het ontwikkelen van de applicatie en wordt de planning gemaakt van oplevering. Indien u akkoord gaat en dus een Go geeft op de ontwikkeling van de applicatie, sluiten we deze fase af met een getekend contract en starten we de volgende fase.

Stap 3: Ontwikkeling & Oplevering eerste versie van de Applicatie
In deze fase bouwen we zo snel mogelijk een eerste versie van de Applicatie en presenteren we die aan u. Hiermee heeft u de mogelijkheid om mogelijke nieuwe inzichten mee te geven en bij te sturen indien nodig. In deze fase kunt u het proces van de bouw volgen.

Stap 4: Testfase
Wekelijks worden bepaalde onderdelen van de Applicatie afgeleverd, die u kan bekijken, testen en becommentariëren. Uw commentaar nemen we mee in de verdere bouw van de applicatie. In de eindfase wordt een algehele test uitgevoerd op basis van een testplan.

Stap 5: Oplevering voltooide Applicatie
Nadat alles getest is wordt de Applicatie officieel opgeleverd. Daarmee is de bouw van de applicatie afgerond.

Geïnteresseerd? Neem snel contact op met ons via deze link.